Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 19 februari 2024

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de http://renkopaints.shop website (de “Dienst”) die wordt beheerd door Renko Paints (“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die te allen tijde juist, volledig en actueel is. Indien u dit niet doet, betekent dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst is of bij een dienst van een derde partij.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Retourneren bij renkopaints.shop

U kunt de meeste aankopen binnen veertien dagen, in originele verpakking en ongebruikt, retourneren. U krijgt dan bij ontvangst van de goederen uw geld teruggestort. Nadat u de retour bij ons hebt aangemeld, ontvangt u van ons een retournummer en heeft u vervolgens nog eens 14 dagen de tijd om de producten daadwerkelijk te retourneren.

Opgelet: Verf die speciaal voor u werd gecreëerd of waaraan kleurpigment werd toegevoegd, mag u echter niet retourneren.

Bestellen bij renkopaints.shop enkel vanuit België

Wij leveren onze producten alleen binnen België. Als u een bestelling plaatst vanuit een ander land, behouden wij ons het recht voor om deze te annuleren.

Intellectueel eigendom

De Dienst en zijn oorspronkelijke inhoud, eigenschappen en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Renko Paints en zijn licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Renko Paints.

Renko Paints heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid, of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Renko Paints niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten sterkste aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Indien u uw account wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is geheel voor uw eigen risico. De Dienst wordt aangeboden op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij met elkaar zouden kunnen hebben met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij trachten dit ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden aan te kondigen. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van de Dienst.

Contact

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.

Winkelwagen
Scroll naar boven